Wypełnianie i składanie wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” – Dokumenty do pobrania

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020r.

1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r.

Dokument zawiera szczegółowe informacje o programie, jego zakres i cele.

a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

2. Regulamin naboru wniosków

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

a. Wzór wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

b. Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wniosek o płatność dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020 r.

Starasz się o dotację w programie „Czyste Powietrze”,
chcesz otrzymać dofinansowanie i rozliczyć projekt przy minimum formalności ?

Skontaktuj się z nami

+48 729 831 740

Biuro czynne w godzinach 7.30 - 16.30

dotacje@czyste-powietrze.eu

W dni robocze opowiadamy w ciągu kilku godzin.

Zamów rozmowę

Szybki formularz kontaktowy

Prosimy o podanie kilku podstawowych informacji.