Wypełnianie i składanie wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszego serwisu jest ECO-SOL sp. z o.o. , prowadząca działalność pod adresem: ul. Trembeckiego 11A 35-234 Rzeszów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 517 040 5595, o nadanym numerze REGON: 385705742, o nadanym numerze KRS: 0000832381.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest usługa wypełnienia wniosku do programu „Czyste Powietrze”, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usługi oraz do podjęcia niezbędnych działań przed wykonaniem usługi.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usługi będą niemożliwe.

Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat (+1 rok) od dnia wykonania usługi.

W swojej działalności Wykonawca korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator może przekazywać dane osobowe Zamawiającego podmiotom z nim współpracującym, np. podwykonawcom, firmie prowadzącej księgowość, prawnikom, którzy realizują usługi, a także firmie ubezpieczeniowej (np. gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Zamawiający ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na przekazanie danych osobowych współmałżonka na potrzeby wykonania niniejszej usługi.

Starasz się o dotację w programie „Czyste Powietrze”,
chcesz otrzymać dofinansowanie i rozliczyć projekt przy minimum formalności ?

Skontaktuj się z nami

+48 729 831 740

Biuro czynne w godzinach 7.30 - 16.30

dotacje@czyste-powietrze.eu

W dni robocze opowiadamy w ciągu kilku godzin.

Zamów rozmowę

Szybki formularz kontaktowy

Prosimy o podanie kilku podstawowych informacji.