Wypełnianie i składanie wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

                           Zmiany w programie Czyste Powietrze

    Program Czyste Powietrze z pewnością znany jest szerokiemu gronu, gdyż działa w Polsce od 2018 roku. Dla tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z tą inicjatywą w kilku zdaniach postaram się nakreślić jej cel.

    Program został utworzony z myślą poprawy jakości powietrza, a także zwiększenia efektywności energetycznej. Skupia się również na zmniejszeniu emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery z istniejących domów jednorodzinnych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców, kotłów domowych na paliwo stałe oraz termomodernizację. To nie koniec możliwości, albowiem programem można objąć także: zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Program zmieniał się w czasie i dostosowywał do zgłaszanych potrzeb beneficjentów. Ostatnia zmiana nastąpiła 22.04.2024 roku.

                                                     Nowe warunki


     Obecna wersja programu zobowiązuje od 14.06.2024 nowych wnioskodawców do wyboru pomp ciepła, kotłów zagazowujących drewno i kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, wyłącznie z pozycji znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Lista ta ma być swoistym wyznacznikiem jakości, ponieważ pozycje w niej zawarte muszą spełniać określone normy techniczne oraz posiadać akredytowane parametry.

     Ważna zmiana nastąpiła w możliwości wnioskowania o najwyższy poziom dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny w tym budynku. Beneficjent, który raz skorzystał z tego poziomu dofinansowania, będzie mógł ponownie wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki jedynie w ramach podstawowego poziomu.

     W warunkach umowy dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, iż warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy, jest złożenie do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisanej przez Beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. Dodatkowo określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z wykonawcą – do 120 dni licząc od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.

     Program zyskał nowe finansowanie, aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które wraz z środkami z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pozwolą zapewnić ciągłość finansowania Czystego Powietrza.

    Budżet na program Czyste Powietrze obecnie wynosi 103 mld zł i stwarza on niesamowitą szansę dla Polaków na otrzymanie nawet 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację oraz nowe źródło ciepła.

    Więcej informacji na stronie: Strona główna – Program „Czyste Powietrze”

Starasz się o dotację w programie „Czyste Powietrze”,
chcesz otrzymać dofinansowanie i rozliczyć projekt przy minimum formalności ?

Skontaktuj się z nami

+48 729 831 740

Biuro czynne w godzinach 7.30 - 16.30

dotacje@czyste-powietrze.eu

W dni robocze opowiadamy w ciągu kilku godzin.

Zamów rozmowę

Szybki formularz kontaktowy

Prosimy o podanie kilku podstawowych informacji.